Alle thema's

Zonnedak

Wil jij baas zijn van je eigen energie? Met zonnepanelen op jouw bedrijfsdak kan dat. 100% duurzame stroom is financieel aantrekkelijk, betrouwbaar én draagt bij aan een duurzaam Nederland. Hier vind je meer informatie.


Zakelijke zonnepanelen kopen
Zonnedak 3 min. leestijd

Zakelijke zonnepanelen kopen

Wil je zelf de touwtjes in handen houden en genieten van maximaal rendement? Dan is het zakelijk kopen van zonnepanelen een goede optie. Je hebt volledige zeggenschap over welke aspecten je zelf wilt uitvoeren en welke je wilt uitbesteden. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van de SDE of aan het onderhoud van de zonnepanelen. Samen...


Zonnedak 2 min. leestijd
Zakelijk zonnepanelen leasen

Als ondernemer wordt het steeds belangrijker om duurzaam te ondernemen en op deze manier bij te dragen aan de toekomst.…

Zonnedak 2 min. leestijd
Wanneer is een dak geschikt als zonnedak?

Dit is een vraag die snel naar bovenkomt als ondernemers zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. Novar kan hierbij helpen.…

Zonnedak 1 min. leestijd
De fases in het ontwikkelen van een zonnedak.

In dit artikel is een duidelijk overzicht te vinden over de verschillende fases van de ontwikkeling van een zonnedak. Belangstelling…

Zonnedak 2 min. leestijd
Zijn zonnepanelen op een dak wel (brand)veilig?

De vraag naar duurzame oplossingen neemt toe en steeds meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Echter, veiligheid is…

Zonnedak 2 min. leestijd
Beheer zonnedak

In dit artikel legt Bernd Nijen Twilhaar, zonneproject beheerder bij Novar, uit wat hij allemaal voor jouw zonnedak doet: hoe…

Zonnedak 4 min. leestijd
Duurzaam imago steeds belangrijker

Duurzaamheid geeft een positief en betrokken gevoel bij mensen. Ben je duurzaam bezig? Dan bekommer jij je om de natuur…

Zonnedak 4 min. leestijd
Zonnedak voor agrariërs

Momenteel zijn veel daken van stallen en agrarische bedrijven nog onbenut. Zonde, want deze daken zijn erg geschikt voor het…

Zonnedak 3 min. leestijd
Het verduurzamen van de agrarische sector

Als agrariër heb je een vaak grote oppervlakte aan grond, stallen, of kassen. Vanzelfsprekend is er dus ook een hoog…

Alles over zonnedaken

Een zonnedak is een schuin of plat dak dat duurzame zonne-energie opwekt door gebruik te maken van industriële zonnepanelen. Dit zijn andere zonnepanelen dan voor particulier gebruik: ze zijn namelijk een stuk groter. De oppervlakte waarop zonnedaken worden gebouwd, is ook groot. Bij Novar bouwen we zonnedaken vanaf 3.000 m2. Een zonnedak is veel meer dan een rij zonnepanelen: het is vooral en voornamelijk een duurzame energiebron! Lees meer

Om inhoud te geven aan de energietransitie, zullen we op diverse manieren duurzame energie moeten opwekken. Voor zon betekent dit dat we zowel op land als in de bebouwde omgeving oplossingen moeten realiseren. Daken zijn hierbij enorm belangrijk.

Steeds vaker worden er grote zonneparken gebouwd op (agrarische) grond. Maar niet iedereen heeft de beschikking over minimaal 50.000 m2 grond. Op daken kunnen we bij Novar kleiner bouwen: vanaf 3.000 m2. Daken van loodsen, magazijnen, of bijvoorbeeld parkeergarages zorgen daarnaast voor een dubbelfunctie van de bestaande omgeving. De opgewekte energie kan vervolgens voor verschillende doeleinden en doelgroepen worden gebruikt. Een voorbeeld: een zonnedak van 10.000 m2 op een industrieterrein kan een woonwijk met zo’n 400 woningen een jaar lang van groene stroom voorzien!

Vanuit Novar kijken we daarnaast ook naar oplossingen zoals solar carports, zonthermie en batterijen.

Om te bepalen of een bedrijfsdak geschikt is als zonnedak, doen we altijd een haalbaarheidsstudie. Niet ieder dak is direct geschikt, maar vaak zijn bedrijfsdaken wel geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij houden we altijd rekening met:

 • Obstakels op het dak
 • Schaduw door omliggende bomen en gebouwen
 • De huidige dakconstructie
 • Soort dakbedekking
 • Netto dakoppervlak
 • Aansluitmogelijkheid op het bestaande energienet.

Samen met de dakeigenaar verkennen onze specialisten de mogelijkheden, zoals een nieuwe dakconstructie, de ideale opstelling van de zonnepanelen en het beste montagesysteem. Zo zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen op daken met een lichte constructie. Daarnaast maken we ook afspraken met de netbeheerder. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk.

 

Het aantal zonnepanelen op een bedrijfspand hang af van verschillende factoren. Zoals de grootte van het dak en de netto oppervlakte: de ruimte die we daadwerkelijk vullen met panelen. Die is afhankelijk van de draaiing van de zon, de schaduwen op jouw pand en eventuele 'obstakels' op je bedrijfspand. Een voorbeeld is Zonnedak Beerta Ulsderweg. Hier zijn 1.297 panelen geplaatst, goed voor 223.230 kg minder CO2-uitstoot per jaar.

In principe is ieder zonnepaneel geschikt voor een zonnedak, maar niet ieder zonnepaneel is hetzelfde. Er zijn hoofdzakelijk drie typen zonnepanelen te onderscheiden:

 • Monokristallijne zonnepanelen
  De structuur van het silicium in deze zonnecellen bestaat uit één groot kristal. Vandaar de naam. Monokristallijn materiaal werd oorspronkelijk toegepast bij de productie van elektronica chips Doordat de monokristallijne zonnepanelen op deze manier worden geproduceerd, hebben ze het hoogste rendement van de drie soorten zonnepanelen, maar zijn ze het duurst.
 • Polykristallijne zonnepanelen
  Om polykristallijne zonnepanelen te produceren, wordt gebruik gemaakt van silicium in vloeibare vorm. Deze vloeibare substantie wordt in grote blokken gegoten. Bij het uitharden van deze blokken vormen zich kristallen die verschillende vormen aannemen en daardoor minder ‘glad’ zijn. Het verschil in rendement tussen polykristallijne- en monokristallijne zonnepanelen loopt op tot enkele procenten.
 • Amorfe zonnepanelen
  Bij een amorfe zonnepaneel wordt er gebruik gemaakt van een fotovoltaïsche laag die op een glas of ander materiaal wordt toegepast. Dit type zonnepaneel is op de markt het meest goedkoop verkrijgbaar door de lage productiekosten. Hier staat tegenover dat het ook het laagste rendement kent.

Voor Novar is rendement versus opbrengst altijd een belangrijke afweging in een zonnedak project. Daarom zal er niet snel voor een amorfe type worden gekozen. Aan de andere kant kan een monokristallijn te duur zijn in vergelijking met de iets hogere opbrengst van het zonnepaneel. Per project is dit verschillend!

De zakelijke zonnepanelen produceren gelijkstroom via zonlicht op het bedrijfsdak. Vervolgens zetten omvormers dit om in wisselstroom. Deze wisselstroom gebruik je direct op locatie of levert het terug aan het energienet.

Een zonnedak realiseren bestaat uit vijf verschillende fases:

 1. Aanvragen: Jij zet de eerste stap. Op basis van de ingevulde gegevens kunnen wij een inschatting maken van de zonopbrengst van jouw dak.
 2. Ontwikkelen: We onderzoeken hoe jouw zonnedak kan worden ingepast in het stroomnet, hoe goed de huidige dakconstructie is en we leggen de eerste (contract)afspraken vast.
 3. Financieren: Als dakeigenaar hoef je zelf niet te investeren in je zonnedak. Wij regelen de volledige financiering  en vragen de SDE-subsidie aan.
 4. Bouwen: Tijdens de aanleg zorgen we ervoor dat jij en je medewerkers ongestoord kunnen blijven werken ‘benedendaks’ . Je hebt dus geen productieverlies. Kortom: jij onderneemt onder het dak, wij er bovenop.
 5. Beheren: We blijven minimaal 16 jaar aan elkaar verbonden en houden al die tijd jouw zonnedak in topconditie. Op afstand monitoren wij 24/7 de prestaties van het zonnedak en grijpen direct in als dat nodig is.

We plaatsen grootschalige zonnepanelen op bedrijfsdaken om bij te dragen aan duurzame energieopwekking. Dit is vooral effectief op grote daken zoals die van loodsen, magazijnen en parkeergarages. Dit zorgt daarbij voor een dubbelfunctie van de bestaande omgeving. De opgewekte energie kan vervolgens voor verschillende doeleinden en doelgroepen worden gebruikt. Een voorbeeld: een zonnedak van 10.000 m2 op een industrieterrein kan een woonwijk met zo’n 400 woningen een jaar lang van groene stroom voorzien! Op daken kunnen we bij Novar bouwen vanaf 3.000 m2.

Een zonnedak kan alleen worden aangesloten op het energienet wanneer er voldoende transportcapaciteit op het lokale energienet beschikbaar is. Een zonnedak levert namelijk enorm veel vermogen. Tip: Als de SDE subsidie recentelijk is toegekend, zal er voldoende transportcapaciteit in jouw omgeving beschikbaar zijn.

Hoe het zonnedak technisch aangesloten zal worden op het energienet, is afhankelijk van de doorlaatwaarde van jouw hoofdaansluiting. Indien de capaciteit het toelaat zullen we proberen de bestaande aansluiting zo veel mogelijk te benutten. Als de aansluiting echter niet over voldoende capaciteit beschikt, overleggen we met jou over het plaatsen van externe transformator of het verzwaren van de bestaande aansluiting.

In deze overweging speelt mee of je (een deel van) de opgewekte elektriciteit aan je eigen bedrijf levert of dat alles aan het energienet wordt terug geleverd. Een volledige terugleveraansluiting heeft als voordeel dat een extra meetpunt gerealiseerd kan worden, waardoor het mogelijk is meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren.

Novar ondersteunt je bij het in kaart brengen van alle mogelijkheden en keuzes.