Zonnepark Noordhorn

Een groen initiatief in Noordhorn.

Projecten Zonnepark Noordhorn

Novar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark nabij Noordhorn. Het omgevingsproces wordt binnenkort gestart met persoolijke keukentafel gesprekken en een brede bewonersavond.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


17.360Zonnepanelen
11,5 MWpPiekvermogen per jaar
3.730Huishoudens voorzien

De Regionale Energiestrategie (RES) van Groningen heeft als doelstelling om tenminste de opwek van 5,7 TWh duurzame elektriciteit te realiseren voor 2030. Voor het bereiken van dit doel is Zonnepark Noordhorn een goed initiatief.

Het plangebied van het zonnepark bestaat uit de percelen afgebeeld in de afbeelding bovenaan deze pagina. De gemeente heeft principemedewerking verleend aan de groene percelen. Het oranje perceel is onderdeel van het gebiedsproces, aangezien hier namens de gemeente het ‘nee, tenzij’ principe geldt.  Voor de rode percelen ziet de gemeente op dit moment teveel bezwaren om hieraan medewerking te verlenen.

Een volgende, belangrijke stap is het betrekken van de omgeving. Dit doen wij door keukentafelgesprekken te organiseren voor de directe omwonenden en vervolgens een bredere bewonersavond te organiseren voor iedereen die wil bijdragen aan dit project.

Uitnodiging bewonersavond

De bewonersavond is georganiseerd voor iedereen die vragen heeft over het project of zou willen bijdragen.

energie cooperaties

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Naar verwachting kunnen 3.730 huishoudens van stroom voorzien worden door dit zonnepark. In totaal worden hiervoor 17.360 zonnepanelen geplaatst op dit park.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Op het moment werken we naar het aanvragen van de vergunning toe. Dit doen we door middel van een uitgebreid gebiedsproces waarin directe omwonenden en belangstellenden welkom zijn.

Over dit zonnepark

Waarom?
Bij Novar geloven we dat we de wereld kunnen verbeteren met duurzame energie. Méér groene stroom, mínder CO2-uitstoot en een mooie opbrengst voor jou. We voelen de urgentie om nú stappen te zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren we zonneparken van formaat. Op grond, dak en water.

Locatie
De geplande locatie van het zonnepark is ten westen van het industrieterrein Mokkenburg, ten zuidwesten van Noordhorn. Deze locatie is gelegen tussen het spoor en het Van Starkenborghkanaal. 

Laatst bewerkt op 7 september 2023

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact