Het is tijd voor nieuwe energie. Daarom heeft Solarfields sinds 18 april 2023 een nieuwe naam: Novar. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
24/01/2022

Beter een goede buur

Een zonnepark heeft impact. Impact op het landschap, de energievoorziening en de omgeving. Je hoort dan ook veel verschillende geluiden. Als initiatiefnemer probeer je zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren maar het sentiment is lang niet altijd positief. Toch is er wel degelijk draagvlak voor een zonnepark blijkt uit onderzoek. 

Waarom een onderzoek? 

Om het milieu te sparen en aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, zijn zonneparken noodzakelijk. Met alleen windenergie en zon op daken redden we het namelijk niet. Ook zonneparken zijn nodig.  

Maar zonder draagvlak, geen zonnepark. Het is daarom belangrijk om te weten wat de omgeving van een zonnepark vindt. Hoe kijkt de omgeving, letterlijk en figuurlijk tegen het nabijgelegen zonnepark aan?  

Bij acht gerealiseerde zonneparken heeft het Asset Management van Solarfields daarom een omwonendenenquête afgenomen. Ieder jaar onderzoeken we wat de impact op de omgeving is. Er is naar verschillende onderdelen gevraagd, die horen bij het realiseren en beheren van een zonnepark. Zoals de participatie, bouw, en landschappelijke inpassing. Dit is gedaan bij zonneparken die volledig gerealiseerd zijn en al een jaar in gebruik zijn. 

Samenkomen 

Participatie is een belangrijk onderdeel van het realisatieproces. Meningen moeten worden gehoord en worden meegenomen in de ontwikkeling van een park. Dit kan tijdswinst maar vooral draagvlak opleveren.  

Het onderzoek laat zien dat 12% van de respondenten op voorhand tegen de komst van een zonnepark is. De tegenstand komt vooral voort uit ‘de belemmering van het zicht’, of het missen van ‘natuur en dieren’. Dit is belangrijke input om als ontwikkelaar op in te kunnen spelen. 

Uit de enquête komt sterk naar voren dat bewonersavonden als een waardevol onderdeel van het participatieproces worden gezien. Het initiatief scoort een 8,2 onder de omwonenden. En is daarmee een sterke toevoeging om participatie in te richten.  

Passen en meten 

Tijdens de bouw van de zonneparken, geeft het overgrote deel van de omwonenden – namelijk 66% – aan geen overlast te hebben gehad. Zowel de geluiden, tijden van de bouw als de transportbewegingen werden nauwelijks als storend ervaren. 

Ook het eindresultaat is bevraagd in dit onderzoek. 53%, iets meer dan de helft van de omwonenden is van mening dat het zonnepark door de landschappelijke inpassing goed in het landschap past. Het park gaat dus eigenlijk op in de directe omgeving. De overige 47% vindt dit minder. Uit de kwalitatieve reacties blijkt dit vooral te komen door het doodgaan van de gebruikte landschappelijke inpassing. Iets waar concreet aan gewerkt wordt. Landschappelijke inpassing kost tijd, het moment van aanleggen van het groen bij een park is essentieel. 

Directe gevolgen ondervinden omwonenden niet aan het park. Zeker 83% zegt geen stress te ervaren van de aanwezigheid van het zonnepark. En nog eens 83% verwacht ook in de toekomst geen tot weinig problemen van het zonnepark te hebben. Een positief resultaat.

Participatie werkt 

Uit de aanbevelingen blijkt dat omwonenden graag voordeel willen ervaren. En hier ook mogelijkheden voor zien. Suggesties die worden gedaan, zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van omwonenden of financieel participeren in het zonnepark. 

Het onderzoek laat ook zien dat het doorvoeren van zulke maatregelen als financiële deelname en vele bewonersavonden, daadwerkelijk resultaat heeft. Bij zonnepark Molenwaard is er sprake geweest van een zeer intensief participatietraject. Bij zonnepark Noordscheschut is dit traject minder intensief geweest, omdat de omwonenden hier relatief ver weg wonen. Verschil: een algemene beoordeling van een 7,6 bij Molenwaard en een 6,0 bij Noordscheschut.  

Ook in meer gedetailleerde vragen is duidelijk te zien dat de omwonenden bij Molenwaard zich sterker verbonden voelen met het zonnepark. Het park ligt echt midden in een woonwijk, maar is geliefder dan Noordscheschut, terwijl dit park zich in de weilanden bevindt. De verwachting was andersom, maar hieruit blijkt dat participatie, hoor en wederhoor ongelofelijk waardevol is voor het creëren van draagvlak.  

Dit draagvlak is ook duidelijk merkbaar tijdens rondleidingen bij zonnepark Molenwaard. Asset Manager Joran Kuperus spreekt veel met de omwonenden en merkt dat er een grote betrokkenheid is: “Er is echt sprake van eigenaarschap. De omwonenden voelen zich zelfs verantwoordelijk voor ‘hun’ zonnepark. Dit park leeft.”  

Solarfields

Voor deze enquête zijn de omwonenden van AA- Stroom, De Watering, Molenwaard, Fort de Pol, Noordscheschut, Zonnedijk, Vloeivelden Hollandia en De Boomgaard uitgenodigd deel te nemen. 

Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens. 


Lees verder

Algemeen 25/07/2024

ESG Report 2023

Lees meer
GDS Avermieden
Persbericht 17/07/2024

Bouw eigen netstation Avermieden gestart

Lees meer
Blog 12/06/2024

Feestelijke opening Bontepolder

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact